eylül ve ben


massive  attack-sam

rüzgar  mı, girdap mı
dönüp duruyorum bir ke
şme keşte..
gün yorgun,
gün gene aynı de
ğişmez ağırlığıyla akşam da...
askıya alınmı
ş bir yaşam...
bu hangi ya
şın krizi..
baktım uzaktan ..
ko
şuşturmak nereye, burası son durakmı..
kopuk kopuk cümleler bir araya gelirde bir ben edermi..
haydi seç ne
şeli  şarkılar kandır aklını ..
Bak yitik ya
şam gülmekte, haydi gülsende ..
ellerinde, yüzünde izler,..
seversin belkide..

g. 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !